gallery/21764287_10212687173607158_351414180_o
gallery/afbeelding1.png2165456
gallery/vintage-apparel

Reglement

 • Waar je ook komt als lid van onze club, zorg dat je steeds een positieve indruk nalaat. Positieve inzet en de bereidheid om zich totaal in te zetten, zijn enkele eigenschappen van een goede sporter.
 • Alcohol, tabak en drugs zijn vóór, tijdens en na een training of wedstrijd ten strengste verboden. Overtreding hiervan kan leiden tot sanctie, die door de trainer en clubleiding wordt bepaald. Bij bewust herhaaldelijk negeren van dit verbod, houdt het clubbestuur zich het recht om deze betrokken speelster(s) uit te sluiten. Eventuele sancties en/of uitsluitingen geven onder geen beding recht op terugbetaling van het lidgeld of enige financiële compensatie.
 • Gedraag je steeds sportief, vriendelijk en beleefd, zowel tegenover trainer en medespeelsters als tegenover scheidsrechter, tegenstrever en supporters bij een wedstrijd.
 • Je maakt deel uit van een groep, dus wees steeds fair tegenover je medespeelsters. Ook van de wisselspeelsters verwachten wij concentratie op de wedstrijd. Moedig je team dan ook aan! Een (h)echte groep wordt vooral gevormd naast het terrein.
 • Je trainer zet zich volledig voor je in. Als hij iets zegt, kijk hem dan aan en luister aandachtig. Tracht steeds correct uit te voeren wat je wordt opgedragen en spreek niet tegen. Wanneer iets aan de groep wordt uitgelegd, hou het dan rustig. Negatieve reacties tegenover trainer, medespeelster(s), supporters, bestuur, ... worden in geen geval aanvaard. Kan iemand zich toch niet beheersen, dan kan de trainer vragen om de training te verlaten en achteraan in de zaal plaats te nemen. Hij verwittigt dan wel de ouders of voogd van dit voorval en spreekt met hen af om de betrokken speelster eventueel te komen ophalen. Wanneer een speelster door herhaaldelijk negatief en storend gedrag tegen de ploegbelangen ingaat, kan de clubleiding beslissen om betrokkene een sanctie (bv. schorsing) te geven of zelfs uit de club te zetten.
 • De aanvangsuren van training en/of wedstrijden worden stipt gerespecteerd. Je moet altijd stipt aanwezig zijn. Stipt betekent hier: vijf minuten voor aanvang van de training en/of vijf minuten voor de opwarming van een wedstrijd. Kan dit uitzonderlijk niet, geef dan een seintje. Verwittig steeds je trainer. Wanneer deze niet bereikbaar is, verwittig je de ploegverantwoordelijke.
 • Iedere speelster helpt mee met het halen van materiaal en opstellen van het terrein vóór de training / match en het opruimen nadien.
 • Op training verlaat niemand de zaal of het terrein zonder de trainer of ploegverantwoordelijke te verwittigen.
 • Je schakelt je GSM tijdens trainingen en/of wedstrijden uit.
 • Bij elke wedstrijd moeten je aansluitingskaart en een geldig identiteitsbewijs worden voorgelegd. Zorg er dus voor dat je steeds je identiteitskaart bij je hebt, anders is meespelen onmogelijk. Boete tengevolge van deelnemen aan een wedstrijd zonder een geldige aansluitingskaart of paspoort komen ten laste van de speelster.
 • Probeer voor iedere wedstrijd aanwezig te zijn. Onverwittigde forfaits (omdat er niet genoeg speelsters zijn) komen ten laste van de ploeg. De kostprijs hiervan wordt verdeeld over het aantal actieve speelsters en hun trainer. Hou er rekening mee dat drie onverwittigde forfaits voor een algemene forfait van de ploeg zorgen ! Het is een kleine moeite om het bestuur tijdig te verwittigen zodat een verwittigd forfait kan aangevraagd worden.
 • Hou steeds de veiligheid van jezelf en anderen in het oog. Een in je terrein rollende bal, wordt bijvoorbeeld nooit teruggegooid of -geshot, maar teruggerold of aan de kant gelegd.
 • Op het einde van de training, na de verplichte cool-down, helpt iedereen de ballen te verzamelen en het materiaal op te bergen. De installaties moeten nog dienen, dus help mee om deze in goede staat te houden.
 • Na de training of wedstrijd kan een verfrissende douche deugd doen. Houd de kleedkamers wel netjes. Controleer na het douchen of alle kranen zijn dichtgedraaid, eerbiedig het materiaal en maak van de kleedkamer geen speelterrein. Verzorg je kledij vóór, tijdens en na het sporten.
 • Laat nooit waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers, maar geef ze in bewaring bij de trainer of ploegverantwoordelijke. Breng liefst niet teveel geld mee naar de sporthal.
 • Iedere speelster krijgt een volleybaltenue in bruikleen. Deze uitrusting blijft echter volledig eigendom van de club. De clubleiding kan, indien nodig, deze uitrusting steeds terug opeisen. Dit betekent dat je, bij het verlaten van de club, de wedstrijduitrusting (en eventueel ook trainingspak of fleece + joggingbroek) terug inlevert. Tijdens de training wordt geen wedstrijduitrusting gedragen. Deze zijn voorbehouden voor wedstrijden, tornooien of andere activiteiten die door Madavoc als ploeg georganiseerd worden.
 • Het bestuur bepaalt, eventueel na overleg met de trainers, in welke reeks een speelster ingedeeld wordt.
 • Een sportclub runnen kost veel geld. Wanneer de club een activiteit plant om geld in het laatje te brengen (bv. wafelverkoop, spaghettifestijn,steakfestijn ,...), zet je dan ook in om er een groot succes van te maken. Het komt immers ten goede van jezelf en van de andere leden. Indien je hieraan toch niet meewerkt, kan de clubleiding beslissen een meerwaarde bij je lidgeld te rekenen.
 • Het lidgeld betaal je in twee "fases": 
  - In maart betaal je een voorschot op je lidgeld, dewelke o.a. de onkosten van inschrijving en administratie dekt. Dit voorschot wordt bij aanvang van het seizoen in mindering gebracht van het te betalen lidgeld. Betaal je je voorschot voor de afgesproken datum, dan blijf je op onze ledenlijst.
  - Het saldo van je lidgeld betaal je uiterlijk tegen 15 augustus. Bij uitzondering en enkel met toestemming van onze voorzitter, kan er een latere datum van betaling afgesproken worden.
  - Betaal je geen voorschot vóór de afgesproken datum of vraag je je vrijheid aan, dan word je van onze ledenlijst geschrapt. Beslis je later om toch bij onze club te blijven, dan betaal je de meerkost van een nieuwe aansluiting bovenop het lidgeld (deze meerkost kan tot € 38,- bedragen). Vroeg je je vrijheid aan en beslis je om toch bij onze club te blijven, trek je vrijheidsaanvraag dan tijdig (= vóór 1 juli) in want bij laattijdige intrekking zal de administratieve bijdrage voor aansluiting als meerkost bij je lidgeld in rekening worden gebracht. 
 • Pas na betaling van je lidgeld en de meerkost, zal de clubleiding en nieuwe licentiekaart voor je aanvragen. Zolang je geen licentiekaart hebt, ben je niet verzekerd en train je op eigen risico. Ook deelnemen aan wedstrijden is zonder geldige licentie niet mogelijk.
 • Het bestuur behoudt steeds het recht om het reglement aan te passen. Deze eventuele aanpassingen vind je op onze website : www.madavoc.be 
 • Elk lid wordt verondersteld het clubreglement te kennen.